Chính sách học bổng 2020- 2021

* Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh liên tục trẻ độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi (Đối với nầm non) và lớp 1,2,3, 4 (Đối với hệ Tiểu học)

* Chế độ ưu đãi:

– 50 học sinh đầu tiên đăng ký ghi danh sẽ được giảm 20% học phí trọn cấp.
– Khi PH đóng học phí cả năm 1 lần sẽ giảm 8%, đóng 1 học kỳ sẽ giảm 4%
– Đối với PH có hai cháu theo học sẽ được giảm thêm 15% ở cháu thứ 2 .

* Điều kiện nhập học:

– Vượt qua các kỳ thi text năng lực đầu vào do nhà trường tổ chức.

– Hoàn thành đầy đủ các thủ tục nhập học.

– Hoàn thành đầy đủ các khoản phí theo quy định nhà trường.

Bạn cần tư vấn ?