Căn cứ Điều Lệ Trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo
Trường MN Hoa Anh Đào và TH-THCS-THPT Olympia tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2018-2019

1. Địa điểm: Phòng Hội Đồng, tầng 4, Trường Sakura- Olympia
2.Thời gian:
+Tiểu học lúc 16.30 ngày 31/10/2018.
+Mầm non: 2-3 tuổi (Kiku + Fuji) lúc 16.30 ngày 01/11/2018.
4-5 tuổi (Yuri) lúc 16.30 ngày 02/11/2018.

3. Nội dung: 

-Báo cáo về hoạt đông nhà trường và phổ biến phần mềm quản lý, quy định và thỏa ước giữa nhà trường với phụ huynh

-Giải đáp các ý kiến của phụ huynh

-Bầu Ban đại diện cha mẹ phụ huynh các lớp

Để cuộc họp được diễn ra tốt đẹp, kính mong phụ huynh tham gia đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng

BAN GIÁM HIỆU