Hệ thống Sakura – Olympia
Cầu toàn một giải pháp giáo dục hiện đại tích hợp đồng bộ trên giá trị truyền thống mà phụ huynh mong đợi, tiếp cận mô hình học tập theo khung kỹ năng thế kỷ 21 đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới.
Với khát vọng: Đưa tinh thần, phương pháp giáo dục thế kỷ 21 vào xây dựng và phát huy giá trị truyền thống con người Việt Nam sánh vai và hội nhập

Sakura- Olympia tập trung vào giáo dục ở đoạn đầu đời ( mầm non & cấp 1) để giúp con trẻ phát triển 3 năng lực to lớn đó là năng lực bắt chước, ngôn ngữ và trí tưởng tượng để bước sang giai đoạn hai ( THCS, THPT) phát triển mạnh mẽ kỹ năng và trí tuệ. Nên mục tiêu chương trình và phương pháp đều hướng đến khai mở hết tiềm năng ở giai đoạn vàng không thể để vô tình trôi qua mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời con trẻ.