Trường Mầm non Song ngữ CLC Sakura mở từ 06:45 trả trẻ 17:30

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

(Nghỉ vào các ngày lễ theo quy định của nhà nước)