Tại Sakura – Olympia chúng tôi coi giá trị cốt lõi của việc Giáo dục trẻ dựa vào:

• Một con người tự tin, tự lập: Hiểu được sâu sắc điều gì là đúng và sai, có khả năng thích nghi và bền chí, hiểu rõ bản thân, có khả năng nhìn nhận sáng suốt, suy nghĩ độc lập và có tư duy phản biện, có khả năng giao tiếp hiệu quả với người khác, biết chăm sóc sức khỏe, trí tuệ và phát triển được tối đa năng lực của bản thân
• Một người học tự chủ: Trẻ sẽ tự chịu trách nhiệm đối với công việc, việc học của bản thân, luôn đặt câu hỏi, biết suy ngẫm và kiên trì trong quá trình học tập.Biết vận dụng những phương pháp học tập tiên tiến vào trong bài học giúp kết quả học tập được đảm bảo và luôn có sự sáng tạo trong mỗi bài học của mình.
• Một nhân tố tích cực: Một người có thể làm việc hiệu quả, có thể chủ động đi đầu, sáng tạo và luôn vươn đến sự xuất sắc, dám nghĩ dám làm. Có khả năng làm chủ được bản thân và là một nhân tố tích cực đóng góp cho nhóm, lớp, gia đình và cộng đồng..
• Một công dân có trách nhiệm:Giúp trẻ biết cảm thông, yêu thương và chia sẻ với gia đình và cộng đồng, có tình thương yêu, trách nhiệm và những giá trị sống tốt đẹp, có lòng yêu nước và sẵn sàng cống hiến cho đất nước, một công dân tốt, văn minh, hiểu biết và đóng vai trò tích cực để cải thiện cuộc sống của những người xung quanh;
• Một công dân toàn cầu: Một người có khả năng giao tiếp tốt với bạn bè quốc tế trên các phương diện ngôn ngữ, văn hóa và tri thức, tham gia tích cực, đóng góp vào các hoạt động của tuổi trẻ quốc tế và các vấn đề quan tâm chung của thế giới.