Người sáng lập

Người sáng lập – Chủ tịch HĐQT – Tiến sỹ Nguyễn Thị Anh Đào

Tổng Hiệu Trưởng – Tiến Sỹ Đỗ Văn Tuấn

Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Sakura – Nhà Giáo Phan Xuân Trâm

Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Olympia – Nhà Giáo Nguyễn Hữu Dũng

 

Hiệu phó chuyên môn – Thạc sỹ Brad Roode