Một ngày của bé

* Thời gian cho “hoạt động vui chơi tự do” trong màu tím có thể được sử dụng cho bất kỳ hoạt động nào phụ thuộc vào sự kiện theo mùa hoặc mục tiêu của mỗi lớp)

* Tất cả các hoạt động buổi chiều đều thực hiện theo chương trình Tiếng anh do giáo viên người nước ngoài hướng dẫn.

* 16:00- Cho trẻ ra ngoài chơi; thứ 2-5 tuổi, thứ 3-4 tuổi, thứ 4-3 tuổi, thứ 5-2 tuổi, thứ 6-1 tuổi.

Bạn cần tư vấn ?