Chương trình giáo dục Mầm non theo mô hình giáo dục Nhật Bản

Chương trình giáo dục Nhật Bản

–  Chương trình giáo dục thể chất Takasago – Nhật Bản
–  Chương trình xây dựng 10 thói quen tốt: (1) Lễ phép; (2) Sạch sẽ; (3) Giúp đỡ; (4) Tự lập; (5) Trách nhiệm; (6) Kỷ luật; (7)
Hợp tác; (8) Đọc sách; (9) Trung thực; (10) Tích cực ( theo phương pháp giáo dục Nhật Bản)
–  Chương trình dinh dưỡng (theo phương pháp Nhật Bản)
–  Chương trình hoạt động ngoài trời

Chương trình phát triển kỹ năng, đặc biệt chú trọng kỹ năng tiếng Anh và đọc sách

–  Chương trình tiếng Anh, HS giao tiếp tốt
–  Chương trình phát triển kỹ năng đọc sách
–  Chương trình phát triển kỹ năng
–  Chương trình Montessori
–  Chương trình phát triển năng khiếu
Trong môi trường học đường an toàn và nhiều trải nghiệm, được giảng dạy bởi GV Nhật Bản, GV Mỹ và GV VN

Bạn cần tư vấn ?