Chương trình tiếng Anh giúp HS giao tiếp tốt

Sakura – Olympia xem tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2 chứ không chỉ là ngoại ngữ nên học sinh được nghe và sử dụng ngôn ngữ này từ rất nhỏ thông qua các hoạt động hằng ngày ở trường cũng như ở nhà.
Chương trình tiếng Anh được lồng ghép trong tất cả chương trình học với 50% thời lượng được giảng dạy bằng tiếng Anh và do các giáo viên bản xứ trực tiếp đứng lớp.

Trẻ từ 2-3 tuổi: được phối hợp nhiều hoạt động khác nhau để giúp trẻ xây dựng vốn từ vựng và yêu thích việc sử dụng tiếng Anh, ví dụ như:
· Trẻ được học theo chương trình Cambridge Super Safari với thời lượng 20 phút/ngày. Trẻ có 10 phút mỗi ngày sử dụng các video như Video Sesame Street, giúp khuyến khích trẻ chơi, hoạt động đồng thời học số, chữ cái, hình dạng và âm thanh. Trẻ nhìn và nghe tiếng Anh suốt cả ngày.
· Trẻ tham gia các hoạt động đặc biệt như thể dục, bơi, yoga và khoa học được hướng dẫn bằng tiếng Anh. Các hoạt động trong lớp như nghệ thuật, hoạt động nhóm được khuyến khích sử dụng tiếng Anh, học từ mới.
· Giáo viên đọc to và đọc hay sách tiếng Anh cho trẻ để khuyến khích tình yêu đọc sách và kể chuyện.
· Trẻ được nghe những câu chuyện ngắn và các thông báo thông qua hệ thống liên lạc của trường vào mỗi buổi sáng và trước khi về nhà. Khi bắt đầu đi học, những điều này được thực hiện bởi các giáo viên người bản ngữ. Khi phát triển tốt hơn, những câu chuyện này sẽ được thực hiện bởi chính các học sinh nói tiếng Anh với sự giám sát của một giáo viên người bản xứ.
Đến 3 tuổi, trẻ nói được 200 từ vựng tiếng Anh.

Trẻ từ 4-5 tuổi: được khuyến khích tích cực nói tiếng Anh đồng thời tăng vốn từ vựng.
· Trẻ được giảng dạy trực tiếp theo chương trình Cambridge Super Safari với 30 phút mỗi ngày (150 phút mỗi tuần). Ngoài ra, trẻ thấy và nghe tiếng Anh suốt cả ngày.
· Trẻ có 15 phút mỗi ngày sử dụng video như Sesame Street Videos và Peppa Pig để khuyến khích trẻ chơi, năng động và học số, chữ cái, hình dạng và âm thanh.
· Trẻ tham gia các hoạt động đặc biệt như thể dục, bơi, yoga và khoa học được hướng dẫn bằng tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt.
· Giáo viên thường xuyên đọc sách tiếng Anh hay cho trẻ để khuyến khích tình yêu đọc sách và kể chuyện.
· Trẻ bắt đầu học đọc bằng tiếng Anh. Sách tiếng Anh bằng hình và chữ phù hợp được trang bị trên lớp và khuyến khích PH mua sách để ở nhà.

Đến 5 tuổi, học sinh sẽ biết 500 từ vựng – có thể nói 300 từ – có thể viết 50 từ vựng

Bạn cần tư vấn ?