Chương trình STEM

Các dự án STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) được sử dụng như là công cụ tạo động lực cho niềm đam mê sáng tạo và phát triển các kỹ năng như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện của HS.
Học sinh được truyền cảm hứng để tạo ra các dự án thực tế của riêng mình, sử dụng các kiến thức lý thuyết tích hợp đã được học về các lĩnh vực Toán, Khoa học, công nghệ, kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng tôi gợi mở để học sinh hiểu rằng, việc tạo ra sản phẩm xấu hay đẹp, đúng hay sai, phức tạp hay không phức tạp sẽ không quan trọng bằng việc học sinh đã học được các quy trình thực hiện và rèn luyện được các kỹ năng cần thiết.
Cấp độ mầm non: được tập trung phát triển khả năng sáng tạo và tưởng tượng của trẻ với chương trình Robotics sử dụng công cụ lắp ghép Lego.
Cấp độ tiểu học: học sinh sẽ được phát triển mạnh các kỹ năng giải quyết vấn đề, cộng tác và làm việc nhóm.
Cấp độ trung học cơ sở và trung học phổ thông: Các dự án STEM dựa trên chương trình Robotics, các dự án STEM thực tiễn giúp học sinh phát triển các kỹ năng thế kỷ 21. Học sinh sẵn sàng tham gia các cuộc thi quốc gia, quốc tế, các chương trình giao lưu học hỏi, chia sẻ với các bạn học sinh trong và ngoài nước.
Chương trình STEM trong nhà trường được chính các chuyên gia giáo dục STEM uy tín xây dựng và thực hiện.

Bạn cần tư vấn ?