Chương trình phát triển kĩ năng

Ở bậc mầm non, cấp 1, chúng tôi đặc biệt giúp trẻ được phát triển các kỹ năng như sáng tạo, tưởng tượng và kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

Tính sáng tạo, trí tưởng tượng

Người Thầy Sakura – Olympia luôn nâng niu và hạnh phúc khi trẻ được phát huy hết khả năng sáng tạo tiềm ẩn trong mỗi trẻ. Giáo viên chọn lọc và thiết kế môi trường học tập nhiều trải nghiệm, luôn quan sát hoạt động của trẻ để khích lệ và hướng dẫn kịp thời.

Trẻ được thúc đẩy việc trải nghiệm, làm thử và chấp nhận sai thông qua việc tạo, thử nghiệm, giả vờ, bắt chước, chia sẻ với người khác, vẽ, nhảy múa… lặp đi lặp lại để nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sáng tạo.

Khả năng điều khiển cảm xúc

Giáo viên hỗ trợ thường xuyên để giúp trẻ cảm thấy đủ an toàn để bộc lộ cảm xúc của mình ngay từ bậc học nhỏ nhất để cảm xúc là một phần tuyệt vời của con người, được nuôi dưỡng và phát triển để kiểm soát bản thân theo một hình mẫu tốt.
Xây dựng môi trường để trẻ được trải nghiệm việc đối diện với thất bại, mọi phản biện tranh luận đều được hoan nghênh để mỗi đứa trẻ đều được dành thời gian để nắm bắt và xử lý cảm xúc của mình.
Hoạt động trao đổi “Cross-age”(Hoạt động giao lưu giữa các HS độ tuổi khác nhau) khuyến khích sự nhiệt tình trong việc học và truyền cảm hứng cho suy nghĩ độc lập của trẻ nhỏ. Trẻ lớn hơn phát triển quyền làm chủ và chăm sóc, tạo nên cảm giác thuộc về và được đóng góp cho xã hội.

Bạn cần tư vấn ?